mandag 23. mars 2009

Søkeferdigheter - oppg. 2. Netvibes

Utrolig gøy!
Har vært hjemme med sykt barn i dag, og fikk plutselig en halv dag til litt plundring. Så var tiden kommet for å bli kjent med netvibes - i forbindelse med M3 oppgaven til eksamen. Og her kom det en godbit av en oppgave som jeg virkelig gleder meg til å ta i bruk i min undervisning.

Her kan man altså finne ulike tema for sin klasse og legge en aktiv informasjonsstrøm som passer til emnet. I mitt tilfelle valgte jeg vikingtiden, dels fordi vår gruppeoppgave (M2) handlet om FN og Unicef. Sesams søkefunksjon og påfølgende rss var rett og slett genial, der jeg kunne finne aktuelle nyheter om vikingtiden, aktuelle blogger, etc.

Min Netvibes side er her: http://www.netvibes.com/haavardmoe#Framsiden

Er jeg glad? Sånn litt, liksom? Jo. Jeg tror det.

Nå har jeg forøvrig testet ut dette på elevene. Og de har startet med å opprette egne nav, der de skal hente inn egne RSS. De skal bruke fargekoder og plasseringer for å gradere troverdighetsgraden av funnene, der leksikon regnes for å være en sikker kilde. Blogg kommer i borteste kategori, som litt mindre sikker. På den måten mener jeg Netvibes kan være et verktøy både til å få inn informasjon, og sortere funnene i ulike grader av pålitelighet.

Fremdeles en smule glad.

torsdag 12. mars 2009

Hyperforum - et Wink....


Testa omsider ut wink - og det ser greit ut. Greit å kunne lage flash-sider for å forklare litt elementær bruk av t.d. hvordan man skal bruke et program.

Man kan enkelt lese inn kommentarer mens man utfører handlinger. Etterpå kan man redigere bort uvesentligheter. Jeg ble anbefalt dette programmet av Antwort etter å ha hatt visse problemer med Jing - fikk ikke lyden til å virke. Siden det var en FAQ om lyd på framsiden av Jing, ante jeg "ugler i mosen", og lyttet til rådet fra Kjell om Wink. Den finner man gratis her:

http://www.debugmode.com/wink/


Kanskje spesielt interessant om man skal lære bort noe "nytt" til sine trøtte kollegaer, som sliter litt med motivasjonen i IKT ;)

Rent faglig kan man også forsvare å bruke dette i skolesammenheng i forbindelse med at elever kan bruke det som et alternativ for å lese inn tekster i kombinasjon med bilder man har på sin PC, eller filmopptak av noe de vil presentere, som for eksempel Google-Earth. Et tenkt tilfelle er at de er med i et internasjonalt prosjekt med elever i andre land, og vil vise fram sitt hjemsted.

Lydkvaliteten var litt hakkete. Det kan muligens skylde at jeg hadde for få bilder pr. sekund. Verd å prøve ut videre, og spennende for elever i alle aldre.

Barn og unges digitale arena - oppgave 4

Her kommer et nytt innlegg i serien "Håvard blogger seg gjennom studiene".

tirsdag 10. mars 2009

Personvern og etiske utfordringer - oppgave 2.

Bruken av filter på skolens server har som formål å utelukke nettsteder og programvare som er i strid med skolens policy for nettbruk. Det er ment å stenge ute nettsider som er av en karakter som ikke er forenelig med virksomheten, som blant annet sider med pornografisk og eller erotisk innhold. Et slikt filter eller brannmur kan også innebefatte bestemte programmer som er ment til nedlasting av ulike filer, som deleprogrammene LimeWire og Kazaa.

Slike programmer vil medføre at skolens båndbredde blir så tungt belastet, at det vil kunne medføre en lav hastighet for øvrige brukere, i tillegg til de problemene som disse programmene har forøvrig, med filer som er beskyttet av åndsverksloven. Det er særlig musikkfiler og mp3 som er populære i deleprogrammene, men også filmer og programvare som er opphavsbeskyttet blir delt.

En ulempe med et slikt filter er at filteret også kan filtrere sider som ikke har t.d. nakenhet i en pornografisk form. I kunstformidlingen finner man ikke sjelden malerier som vil kunne blitt blokkert av filteret, og dermed ville hele siden kunne bli nektet adgang på gale premisser. Et alternativ til filter kan være at alle brukere, både personell og elever må logge seg på med brukernavn og passord, og at all internettrafikk blir logget. Dette vil medføre at den enkelte bruker i større grad må være aktiv og bevisst sin nettbruk, og lære seg nettvett. Filteret må sitte mellom ørene, framfor i en server. En annen bieffekt er at elever har forsøkt å se hva som kan gå gjennom filteret av ulike søkeord, og på den måten oppnår man motsatte effekt: elevene blir fristet til å tøye grensene, og se hva som går gjennom, framfor å bli ansvarliggjort for det innholdet som de står ansvarlig for i loggen.

Dilemmaet man så står ovenfor ved å avanonymisere nettbruken og bruke logg på serveren er at personvernet til brukeren blir utsatt. Hvem skal kunne gå inn å lese hva den enkelte elev eller arbeidstager bruker nettet til? Det finnes eksempler der man som tillitsvalgt trenger å bruke nettet til å innhente informasjon som man ikke ønsker å eksponere for sin arbeidsgiver. Har så arbeidsgiver rett til å avlese logg og den ansattes epost? Kan læreren kreve å få lese elevens epost?

En ny bestemmelse trådte i kraft 1. mars i år. Jeg siterer:

"Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakers e-postkasse a) når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten, b) ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed." (http://digital.no.msn.com/article.aspx?cp-documentid=14705507)

Om man søker jobb via e-posten gir ikke dette grunnlag for innsyn fra arbeidsgiverens side. Om det derimot er mistanke om illojalitet om at du for eksempel sprer kundelister eller annen informasjon om bedriften via e-posten, så kan det gi grunnlag for innsyn, skriver msn Digital livsstil.


Personvern og etiske utfordringer
Oppgave 2.