tirsdag 11. mai 2010

Til eksamen - Radio DKL
I denne radiopodcasten får du høre om de farer som lurer når elever og lærere skal lage mediefiler og legge ut på nettet. Personvernloven, åndsverksloven og straffeloven trer meget raskt inn i bildet, om man ikke har kunnskap om hva som er lov, og hva som ikke er lov. Selve eksamenssiden vår er her.

Programleder Håvard Moe leder samtalen med Synnøve Ellingsen og Randi Kvasnes, og sammen gir de gode eksempler på hva som faktisk er lov, og hvor spennende medieskaping i skolen kan bli.

Gode nettsteder som Et klikk for mye blir også brukt som eksempler på steder der foreldre og lærere kan hente informasjon og inspirasjon til å formidle til elevene hva som kan bli følgene av lovbrudd, dersom de blir tatt. Gode eksempler på musikk hentet fra nettstedet ccMixter hører du også på denne sendingen.

God fornøyelse.

:)

Bildet er et skjermkutt fra redigeringprogrammet Audacity, der vi bruker flere lydspor over hverandre, slik at musikk og verbale innslag glir harmonisk over hverandre.

onsdag 14. april 2010

5. Øvingsoppgave prosjektoppgave og produkt

Fasene i et prosjektarbeid er som følger:

Presisere
Konkretisere
Planfeste
Gjennomføre
Måle
Ferdigstille
DokumenterePresisere.

Elevene i 6a skal lage en klasseavis med aktuelle saker fra Valderøya og nærmiljøet.

Konkretisere.

De skal bruke 4 uker på opplegget, der alle elevene skal ha to saker hver, et intervju, og en mer valgfri oppgave, tegning, lage kryssord, rebus, skrive bokmelding eller lignende.

Alle intervju skal ha to bilder, ha overskrift, ha ingress, underoverskrifter, og signatur på hvem som har laget intervjuet og tatt bildet.

Artiklene skal ha gjennomgått korrektur fra medelever eller lærer (eller foreldre), slik at de i størst mulig grad er uten skrivefeil.

Det bør være bruk av spørreordene, og minst mulig bruk av ja/nei spørsmål.

Planfeste

Elevene skal bruke 5 timer i norsk i uka, tilsammen maksimalt 20 timer på fire uker. De kan jobbe med å gjennomføre ulike intervju som lekse, og skrive ut intervjuet på data, redigere bilder og legge dette inn i artikkelen. Det skal lagres på avtalt område på portalen.

Gjennomføre

Elevene gjennomfører timene og ringer eller går for å avtale intervju i norsktimene. For 6a er dette planfestede timer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

5. time 5. - 6. time 1-2. time 1. time


Måle

Elevene blir målt om de har klart å lage gjennomføre og skrive intervjuet med kriteriene som er beskrivet i konkretiseringen.


Ferdigstille

Elevene skal få underveisvurdering og hjelp til å nå målene som er beskrevet. Når målene er nådd, blir avisen trykket opp og solgt til foreldrene, for å på den måten å samle inn litt penger til en klassekasse.

Dokumentere

Elevene skal lage en kopi av sine artikler på sine brukerområder, slik at de får individuelle kommentarer på det de har laget. Ellers vil navnene til elevene stå knyttet til de ulike artiklene og produktene som står i avisen.

søndag 11. april 2010

Hensyn ved publisering

Når man skal publisere noe på nettet er det tre lover man må ha kjennskap til. Det er

- personvernloven
- straffeloven
- lov om opphavrettigheter

Personvernloven omhandler i korte trekk at man ikke skal publisere bilder, lyd og tekst av eller om personer, uten at disse har gitt et skriftlig samtykke. Særlig viktig er dette i arbeidet med barn og i skolesammenheng. Barn og unge er i stor grad aktive brukere av nettet, og tenker gjerne ikke over konsekvensen av det de gjør på nettet. Resultatet kan ofte bli at bilder blir publisert uten lov, tekst blir skrevet om personer som kan være i konflikt med personvernet til den enkelte.

Straffeloven tar for seg krenkende utsagt mot personer. Mange barn og unge opplever mobbing og trakasering, også på nettet. Skolen må lære barna og foreldrene om det ansvar som hviler på den enkelte, og hvilke konsekvenser det kan få for den som plager, og den som blir plaget.

Sist, men ikke minst må barn og unge få kjennskap til åndsverkloven. I norsk skole har man bare i liten grad tatt i bruk de muligheter som de unge bruker på fritiden, nemlig nedlasting av musikk og bilder, skriving av blogg og deling av filer. Dette er en kompetanse som mange unge har, men som de ikke har fått særlig anledning til å bruke i læringsprosessen.

Mulighetene finnes på nettet til å bruke opphavsklarert materiale. CC-Mixter er en nettside der musikken deles og kan gjenbrukes på nettet, såfremt det blir opplyst at musikken er hentet fra overnevnte nettsted.

Flickr og google (avanserte søkefunksjoner) er et nettsted der brukerne kan bruke bilder til republisering, der man bør opplyse om hvem som har tatt bildet, og hvor det er hentet.

Design

Når man skal lage nettavis, må man huske på noen viktige faktorer i arbeidet. Utseende skal gi et førsteinntrykk til leseren av hva slags medium det er snakk om. Har avisen ulike skrifttyper, plassering på vilkårlig måte, og mangler en felles struktur, vil leseren nok kunne få et inntrykk av at det ikke er en profesjonell avis, som følger krav til innhold og dokumentasjon.

Det mest vanlige er å ha lik størrelse på overskriftene, med et stort bilde under. Ingressen under bildet er uthevet med tykk skrift, og skal gi leseren en rask innføring i hva som kommer i artikkelen. Overskriften og ingressen er derfor meget viktig for å holde på leseren.

Mellomtitlene i artiklene bør også ha et likt utseende. Undersøkelser viser forøvrig at 78 prosent av leserne ser på teksten først, ikke bildet i nettaviser. (Indal, 2002) Bare 22 prosent så på bildene først.

Komposisjonen over artiklene bør følge et fast mønster. Det kan for eksempel være å ha en fast størrelse på overskriften, bilde med bildetekst, brødtekst og underoverskrifter og at de har hyperkoblinger til lenker på nettet. Alle artiklene bør stå i et fast mønster, der den viktigste saken kan stå øverst, de nest viktigste kan stå under to og to, og så kan det være tre og tre ved siden av hverandre.

torsdag 8. april 2010

Oversikt over blogginnlegg

Avis: ok felles
Radio: ok
Video: ok
Medieproduksjon: ok
Desing: ok
Prosjekt og produkt: ok
Hensyn ved publisering: ok

Lydproduksjon

Vi jobbet oss greit gjennom lydproduksjonen i studiet. Alle klarte til slutt å få til Pamela call recorder, og så bar det i veg. Vi snakket om nettvett og bruk av kreative nettsteder som er lovlige til publisering. Hele opptaket ble redigert i  Audacity, og publisert. Tilbakemeldingen på opptaket var bra.

Vi la hele radiofila vår i Gabcast. Man kan abonere på siden her: http://www.gabcast.com/casts/33758/rss/rss.xml

For å gjennomføre en radioproduksjon må man ha klare mål med hva man skal lage. Dette gjelder både tidsrammer, innholdsrammer, og selvsagt formatet det skal bli. Hvem skal produktet rette seg mot? Alle disse momentene har vært i søkelyset ved vårt arbeid, som også blir utgangspunktet frem mot eksamen.

Teknisk sett skal vi lage et radioprogram på 15 minutter. Målgruppen er foreldre og lærere. Temaet er nettvett, farer og lovverk, og kreativ bruk av medieproduksjon i skolen. Som studenter på mediebruk ved Norsk Nettskole, kan vi forsvare å intervjue hverandre som fagpersoner. En skal ha rollen som programleder, mens to skal være intervjuobjekter. Det hele skjer gjennom Skype, og blir tatt opp i Pamela Call Recorder.

På forhånd skal samtalen skje mest mulig med tanke på minimal bruk av klipping, for å få et mest mulig autentisk og "live" studiopreg. Vi har tidligere opplevd at det er litt vanskelig å justere lydnivået til å bli helt likt, så opptaket må redigeres i Audacity. Her vil vi klippe bort eventuelle feil og justere lydvolumet. Vi skal hente inn musikk fra CC mixter, som vi legger inn mellom innslagene, og bruke et lydspor som bakgrunnsspor under all samtale. Musikken skal være rolig og avslappet, der hensikten er å vise lovlige eksempler fra nettet til gjenbruk og republisering.

Vi vil ha overlapping mellom musikk og prat, for å få en flyt i programmet.

Det hele vil bli publisert i en egen bloggside.

Gjennom vårt arbeid ønsker vi å vise at det er fullt gjennomførbart å jobbe med radio / podcast i skolesammenheng.

Video

Gjennom en årrekke har jeg redigert flere titalls videofilmer til privat bruk, og til skolebruk. Jeg har brukt Pinnacle redigeringsprogram versjon 8,9 og 12. Siste versjonen er selvsagt den beste, og har funksjoner jeg for noen år siden bare kunne drømme om. Det er forøvrig dette programmet jeg har brukt til å redigere vår felles film i studiet.

Studiet i DKL2 er således spennende. Jeg får litt mer faglig ballast til filmmediet, noe som jeg synes gir faget mer målrettet kurs. Jeg forsøker å legge til vår film her, men oppdager at bloggens verktøy mangler videofunksjonen. Hvorfor i alle dager er det slik?


Slik ser altså min meny ut.

Sånn passe irriterende er det. Må få litt hjelp til å endre menyen, før jeg får fortsette......

Har laget et innlegg på forum, og fant dessverre ut at dette er et kjent problem for blogger:

http://www.google.com/support/blogger/bin/search.py?hl=en&forum=1&query=video+button+more:forum

Jeg får derfor ikke mulighet til å dokumentere gjennom min blogg at jeg "kan" redigere film, legge på lyd, tilpasse video og publisere dette. Nødløsningen for meg må være å legge ut bilde av redigeringen, publisere dette på youtube, og håpe våre kjære studieveiledere har fred i sjelen.
Videoen kan bli sett på youtube.her.Etter litt fram og tilbake, og litt hjelp fra fagforumet, ble det omsider en løsning på problemet. Det skulle altså være "gammelt redigeringsprogram" og ikke den oppdaterte, som var løsningen.