fredag 24. april 2009

Bruk av sosial web i skolen og personvern

Skolen og foreldrene har en felles skrekk i at barn og unge skal bruke sosial web på en måte som kan krenke eget og eller andres personvern. Personopplysningsloven skal beskytte oss mot at informasjon om oss blir lagt ut på nettet uten at vi har gitt samtykke. Det kan være "uskyldig" informasjon, som rase, seksuelle forhold, rase eller etnisk bakgrunn.

En annen lov er straffeloven, som omhandler mer alvorlige krenkelser på nettet. Men også åndsverkloven bør nevnes, der man har beskyttelse av musikk, bilder, tekster som har opphavsrettigheter. Bryter man disse lovene, kan man bli straffeforfulgt.

Mer om dette kan leses her: http://www2.skolenettet.no/ettklikk/pages_no/lover.html

Facebook, Netby og andre sosiale nettsteder er blitt allemannseie. 1,9 millioner brukere i Norge (pr. 14. april 2009) tilsier at et overveldende flertall av de unge har en konto, der man legger ut informasjon om seg selv. I følge digi.no viser en undersøkelse fra USA at studenter som bruker Facebook mye får dårligere karakterer, fordi det tar for mye tid. (http://www.digi.no/810468/facebook-gir-daarligere-karakterer)

Dette i seg selv burde være en tankevekker for å ta denne sosiale webtjenesten i bruk i skolen. Men det som særlig ligger mange lærere og foreldre på sinnet, er at man lett legger ut for mye informasjon om seg selv og andre. Et morsomt bilde fra en fest, en vittig kommentar blir lett lest av folk som ikke nødvendigvis har noe med det. Bilder som havner på nettet kan lett bli misbrukt, og det er en fare for at bildene vil kunne eksistere i nær sagt all evighet.

Når elever lager private blogger, legger ut snutter på Youtube og lignende, tenker de ofte ikke over at personvern, straffelov og opphavsbeskyttet materiale blir omhandlet av straffeloven. Dessuten viser stadige avisoverskrifter at mobbing på nettet og på mobiltelefonen er et økende problem. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=543535

Som en konsekvens av dette økende problemet har Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet utarbeidet et prosjekt som skal bevisstgjøre unges nettbruk. Dette har munnet ut i at elever har laget 12 filmer om personvern og digitale medier til bruk i ungdomsskolen og videregående skole.

"Du bestemmer" heter prosjektet, som ikke har som hensikt å moralisere, men å bevisstgjøre barn og unge til å ta mer ansvar.

Mer om prosjektet finner man på http://.dubestemmer.no

Søkeferdigheter

  • Hvilke bruker du i dag?
  • Hvilke har du hørt om?
  • Hvordan kan de brukes inn mot elevenes læring?


De viktigste Web 2 jeg bruker i dag er googledokumenter til felles oppgaveskriving. Grunnen til dette er åpenbar: man kan skrive i samtid, og lese hverandres dokumenter. Det er i teorien meget nyttig, men verktøyet virker enn så lenge litt halvferdig. Vår gruppe har erfart flere feil og svakheter når vi har skrevet sammen. En av oss har ikke klart å skrive samtidig med oss, og har hatt problemer med å lese og skrolle nedover siden. En annen svakhet har vært tabellfunksjonen, samt en noe uferdig layout. Men ideen er god, og når googledokumenter utvikler seg videre inn i framtiden, vil den forhåpentligvis bli litt mer pålitelig og stabil.

Jeg bruker også youtube en del i undervisningen, dog mest som en visning av filmsnutter av ulike art. Det har vært i forbindelse med ulike produksjoner av musikkvideoer vi har studert t.d. popgrupper som U2 og Michael Jackson, med forklarende dansesteg, og selve gangen i typiske musikkvideoer. Vi har lyst til å forsøke å legge ut egne videoer, men enn så lange har det ikke blitt gjort. Hovedårsaken til det er at vi har laget musikkvideo med opphavsbeskyttet musikk fra kjente artister, samt at personvernet til elevene har gjort at vi ikke har satt igang med dette. Elevene har fryktelig lyst. Det er aktuelt å forsøke å få til dette, t.d. når vi skal demonstrere hvordan varmluftsballongene vi har laget virker i praksis.

Elevene er veldig kjent med Wiki - og har også begynt å bruke Wiki i egen produksjon. Her finner vi bilder, først og fremst, og dermed kan elevene henvise til wiki sine sider, og bruke dette stoffet alt de ønsker.

Elevene har også blitt kjent med RSS og Netvibes, og bruker dette for å ha en informasjonsstrøm i ulike emner. Dette har virket veldig motiverende og spennende på elevene, og alle elevene i 7. klasse på Valderøy barneskole har opprettet egen konto, og får dette til utmerket. Elevene har også skrevet en logg om hvilke fordeler og ulemper de har sett ved dette. Svarene var ubetinget positive!

Jeg har selv brukt både Facebook, podkast, Mindomo, men vi har ikke forsøkt dette med elevene. Elevene har forsøkt nett-tv i sin netvibes, og fått i lekse å se en video om UNICEF. Det fungerte bra for de aller fleste, men det var noen som hadde nettverksproblemer hjemme som ikke fikk se den som lekse.

Jeg har forsøkt å vise hvordan vi har brukt dette på vår skole i dag. Dermed blir dette også en måte å besvare hvordan hvordan Web 2 kan bruker inn mot elevenes læring. Noen egner seg bra, mens andre er jeg mer skeptisk til, som facebook og Msn. Disse tror jeg vil ta fokuset bort fra læringen, fordi elevene jo har tilgang til hverandre i klasserommet. Dersom de bodde langt fra hverandre, ville slike tjenester kanskje ha en større nytterverdi i selve læringsprosessen.