søndag 11. april 2010

Hensyn ved publisering

Når man skal publisere noe på nettet er det tre lover man må ha kjennskap til. Det er

- personvernloven
- straffeloven
- lov om opphavrettigheter

Personvernloven omhandler i korte trekk at man ikke skal publisere bilder, lyd og tekst av eller om personer, uten at disse har gitt et skriftlig samtykke. Særlig viktig er dette i arbeidet med barn og i skolesammenheng. Barn og unge er i stor grad aktive brukere av nettet, og tenker gjerne ikke over konsekvensen av det de gjør på nettet. Resultatet kan ofte bli at bilder blir publisert uten lov, tekst blir skrevet om personer som kan være i konflikt med personvernet til den enkelte.

Straffeloven tar for seg krenkende utsagt mot personer. Mange barn og unge opplever mobbing og trakasering, også på nettet. Skolen må lære barna og foreldrene om det ansvar som hviler på den enkelte, og hvilke konsekvenser det kan få for den som plager, og den som blir plaget.

Sist, men ikke minst må barn og unge få kjennskap til åndsverkloven. I norsk skole har man bare i liten grad tatt i bruk de muligheter som de unge bruker på fritiden, nemlig nedlasting av musikk og bilder, skriving av blogg og deling av filer. Dette er en kompetanse som mange unge har, men som de ikke har fått særlig anledning til å bruke i læringsprosessen.

Mulighetene finnes på nettet til å bruke opphavsklarert materiale. CC-Mixter er en nettside der musikken deles og kan gjenbrukes på nettet, såfremt det blir opplyst at musikken er hentet fra overnevnte nettsted.

Flickr og google (avanserte søkefunksjoner) er et nettsted der brukerne kan bruke bilder til republisering, der man bør opplyse om hvem som har tatt bildet, og hvor det er hentet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar