søndag 11. april 2010

Design

Når man skal lage nettavis, må man huske på noen viktige faktorer i arbeidet. Utseende skal gi et førsteinntrykk til leseren av hva slags medium det er snakk om. Har avisen ulike skrifttyper, plassering på vilkårlig måte, og mangler en felles struktur, vil leseren nok kunne få et inntrykk av at det ikke er en profesjonell avis, som følger krav til innhold og dokumentasjon.

Det mest vanlige er å ha lik størrelse på overskriftene, med et stort bilde under. Ingressen under bildet er uthevet med tykk skrift, og skal gi leseren en rask innføring i hva som kommer i artikkelen. Overskriften og ingressen er derfor meget viktig for å holde på leseren.

Mellomtitlene i artiklene bør også ha et likt utseende. Undersøkelser viser forøvrig at 78 prosent av leserne ser på teksten først, ikke bildet i nettaviser. (Indal, 2002) Bare 22 prosent så på bildene først.

Komposisjonen over artiklene bør følge et fast mønster. Det kan for eksempel være å ha en fast størrelse på overskriften, bilde med bildetekst, brødtekst og underoverskrifter og at de har hyperkoblinger til lenker på nettet. Alle artiklene bør stå i et fast mønster, der den viktigste saken kan stå øverst, de nest viktigste kan stå under to og to, og så kan det være tre og tre ved siden av hverandre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar